OFERTA

Prowadzę konsultację oraz psychoterapię indywidualną z osobami pełnoletnimi. Specjalizuję się w pracy z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA) i Dorosłymi Dziećmi z rodzin Dysfunkcyjnych (DDD), pracuję z współuzależnionymi, a także uzależnionymi (alkohol, substancje psychoaktywne, komputer, praca)

Konsultacje psychologiczne, diagnoza:

Pierwsze spotkania (zwykle to 4 – 5 sesji) mają charakter konsultacji. Pozwalają wstępnie określić diagnozę problemów, możliwości i sposoby pracy oraz ramy dalszej współpracy. Jest to czas na zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości, precyzowania celów psychoterapii. Jest to czas na wzajemne poznanie, sprawdzanie, czy czujecie się bezpiecznie i decyzję o rozpoczęciu psychoterapii. Spotkania konsultacyjne mogą, choć nie muszą, zakończyć się decyzją o rozpoczęciu wspólnej pracy.

Koszt 250 zł – za 50 minutowe spotkanie

Terapia indywidualna krótkoterminowa:

Trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy (czyli 12 – 24 spotkań) i koncentruje się głównie na sprecyzowaniu celów i pracy nad konkretnymi problemami. Służy też pomocy w poradzeniu sobie z bieżącymi trudnościami czy kryzysem życiowym np. utrata bliskiej osoby, pracy, choroba, trudności w relacji z partnerem, pracodawcą itp.

Indywidualne spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu, trwają 50 minut. Koszt 250 zł.

Terapia indywidualna długoterminowa

Trwa zazwyczaj od 12 do 24 miesięcy, ale czasami trwać może kilka lat. Koncentruje się głównie na pomocy w rozpoznawaniu, świadomej zmianie i akceptacji utrwalonych schematów przeżywania, myślenia, zachowania  i budowania relacji. Syndrom DDA/DDD to zespół cech nabytych i względnie utrwalonych, które można, w toku terapii, identyfikować i świadomie zmieniać. Zamierzonym efektem terapii jest pełne przeżycie i uwolnienie się od poczucia winy, wstydu, złości i lęku za doznaną krzywdę emocjonalną ze strony innych. Równolegle pracujemy nad budowaniem poczucia własnej wartości i realnego obrazu siebie oraz wzięcie odpowiedzialności za siebie i własne życie.

Indywidualne spotkania odbywają się raz w tygodniu, zwykle trwają 50 minut. Koszt 250 zł.

 

Konsultacje i terapię prowadzę w:

  • Gabinet Psychoterapii

Warszawa, Plac Piotra Szembeka 1

telefon: 692 910 866; e-mail: [email protected]

terminy: poniedziałek – piątek

Termin spotkania ustalany jest indywidualnie z klientem.

 

  • Gabinet Psychoterapii w Otwocku

Otwock, ul. Karczewska 11/8

w środy

 

  • Konsultacje i psychoterapia online