OFERTA

Prowadzę konsultacje oraz psychoterapię indywidualną dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDD), osób współuzależnionych, a także uzależnionych (alkohol, substancje psychoaktywne, komputer, praca)

Konsultacje psychologiczne, diagnoza:

Pierwsze spotkania (zwykle to 4 – 5 sesji) mają charakter konsultacji. Pozwalają wstępnie określić diagnozę problemu, możliwości pomocy oraz ramy dalszej współpracy. Jest to czas na zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości. Jest to dobra okazja, aby zorientować się czy terapeuta wydaje się Państwu osobą, której jesteście gotowi zaufać, z którą chcecie współpracować, i czy czujecie się bezpiecznie. Spotkania konsultacyjne mogą, choć nie muszą, zakończyć się decyzją o rozpoczęciu wspólnej pracy.

Koszt 170 zł – za 50 minutowe spotkanie

Terapia indywidualna krótkoterminowa:

Trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy (czyli 12 – 24 spotkań) i koncentruje się głównie na rozwiązania konkretnego problemu (sprecyzowanego przez klienta). Służy też pomocy w poradzeniu sobie z bieżącymi trudnościami czy kryzysem życiowym np. utrata bliskiej osoby, pracy, choroba, trudności w relacji z partnerem, pracodawcą itp.

Indywidualne spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu, trwają 50 minut. Koszt 170 zł.

Terapia indywidualna długoterminowa

Trwa zazwyczaj od 12 do 24 miesięcy, ale czasami trwać może kilka lat. Koncentruje się głównie na pomocy w rozpoznawaniu, świadomej zmianie i akceptacji utrwalonych schematów przeżywania, myślenia, zachowania  i budowania relacji. Syndrom DDA/DDD to zespół cech nabytych i względnie utrwalonych, które można, w toku terapii, identyfikować i świadomie zmieniać. Zamierzonym efektem terapii jest uwolnieniu się od poczucia winy, wstydu, złości i lęku za doznaną krzywdę emocjonalną ze strony rodziców. Następnie odbudowanie poczucia własnej wartości i realnego obrazu siebie oraz wzięcie odpowiedzialności za własne życie.

Indywidualne spotkania odbywają się raz w tygodniu, zwykle trwają 50 minut. Koszt 170 zł.

 

Konsultacje i terapię prowadzę w:

  • Gabinet Psychologiczny

Warszawa, Plac Piotra Szembeka 1

telefon: 692 910 866; e-mail: [email protected]

terminy: poniedziałek – piątek

Termin spotkania ustalany jest indywidualnie z klientem.

 

  • Gabinet Psychologiczny w Otwocku

Otwock, ul. Karczewska 11/8

w środy: 13 – 19

 

  • Konsultacje i psychoterapia online