KIM SĄ DDA?

KIM SĄ DDA? Co oznacza skrót – DDA?

DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, to osoby pełnoletnie (DOROSŁE), które wzrastały, wychowywały się (DZIECI), w rodzinie, w której przynajmniej jeden z rodziców był uzależniony od alkoholu (ALKOHOLIKÓW).

D – DOROSŁE – opisuje osoby metrykalnie dorosłe, pełnoletnie, czyli które ukończyły 18 rok życia. To bardzo ważne, bo wtedy DDA w świetle prawa, ale także realnie mogą wziąć pełną ODPOWIEDZIALNOŚĆ za siebie, swoje wybory. Mogą podejmować decyzje, jak ma wyglądać ich dalsze życie, np. mogą zostać lub wyprowadzić się od rodziców, rozpocząć pracę i zarabiać własne pieniądze, rozpocząć studia, samodzielnie zapisać się na terapię dla DDA, czy inną formę pomocy.

D – DZIECKO – oznacza osoby dorosłe, których dzieciństwo upłynęło w rodzinie z problemem alkoholowym. Są dorosłe, jednocześnie w pewnym sensie emocjonalnie funkcjonują jak dzieci, trudno im brać odpowiedzialność za własne życie, czują się zagubione, skrzywdzone, smutne i przestraszone. Często doświadczają niskiej bądź nieadekwatnej do realnych kompetencji  i wartości samooceny, mają problemy z radzeniem sobie w dorosłym życiu.

A – ALKOHOLIKÓW – określa, że przynajmniej jeden z rodziców był uzależniony od alkoholu. Czasami zdarza się, że oboje rodzice nadużywali alkoholu. Częściej jednak jeden z rodziców pił, a drugi prezentował syndrom osoby współuzależnionej, koncentrował się na osobie pijącej i problemach wynikających z jej uzależnienia. W skutek tego rodzice nie zaspokajali podstawowych potrzeb dziecka (dzieci): bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, poczucia, że jest się ważnym i wartościowym. Często wzrastanie w takiej rodzinie wiązało się z byciem świadkiem oraz ofiarą przemocy psychicznej i/lub fizycznej.

Czy znalazłeś odpowiedź na pytanie, KIM SĄ DDA?