KIM SĄ DDA? Co oznacza skrót DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików?

D – DOROSŁE – opisuje osoby metrykalnie dorosłe, pełnoletnie, czyli które ukończyły 18 rok życia.

To bardzo ważne, bo wtedy DDA prawnie i realnie mogą wziąć odpowiedzialność za siebie, swoje decyzje, wybory. DDA podejmują decyzje jak ma wyglądać ich dalsze życie, np. mogą zostać lub wyprowadzić się od rodziców, samodzielnie zapisać się na terapią dla DDA, czy inną formę pomocy, rozpocząć studia na wybranym kierunku itd.

D – DZIECI – oznacza osoby dorosłe, które w dzieciństwie, młodości wzrastały w rodzinach z problemem alkoholowym. Jednocześnie emocjonalnie wciąż pozostają dziećmi: zagubionymi, skrzywdzonymi, z zaniżoną bądź nieadekwatną samooceną, mającymi problemy z radzeniem sobie w dorosłym życiu.

A – ALKOHOLIKÓW – określa, że przynajmniej jeden z rodziców był uzależniony od alkoholu. Czasami zdarza się, że oboje rodzice byli uzależnieni. Częściej jednak, jeden z rodziców pił, a drugi z kolei, prezentował syndrom osoby współuzależnionej. W efekcie życie całej rodziny skoncentrowane było na osobie pijącej i problemach wynikających z jej uzależnienia, a podstawowe potrzeby dziecka (dzieci) nie były zaspokajane.