CECHY DDA/DDD

Poniżej zamieszczam niektóre cechy DDA/DDD (Dorosłych Dzieci Alkoholików, Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych) nabyte w wyniku wzrastania w rodzinie alkoholowej, dysfunkcyjnej. Nabyty zespół cech jest konsekwencją braku akceptacji ze strony rodziców oraz braku poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego. Destrukcyjnie wpływa to na sposób myślenia DDA o sobie i innych, przeżywane uczucia i odbiór świata zewnętrznego. Dominującym wyznacznikiem oceny siebie i innych jest lęk, wstyd, poczucie winy i poczucie krzywdy. Cechy DDA/DDD służą też przetrwaniu w rodzinie dysfunkcyjnej i są adaptacyjnymi, przystosowaczymi (do funkcjonowania w nienormalnym, dysfunkcyjnym środowisku) systemami myśli, przekonań i zachowań. Ten zbiór cech przejawianych przez osobę dorosłą, składa się na syndrom DDA/DDD.

Niektóre cechy DDA/DDD:

 • Ocenia siebie bezlitośnie
 • Zgaduje czy jest normalny, bo nie wie
 • Traktuje siebie bardzo poważnie
 • Trudno mu przeprowadzić zmiany do końca
 • Kłamie, gdy równie dobrze mógłby powiedzieć prawdę
 • Czuje się inny niż wszyscy
 • Boi się krytycyzmu i osądzania, ale sam krytykuje i osądza
 • Albo jest nadmiernie odpowiedzialny albo nadmiernie nieodpowiedzialny
 • Jest lojalny do ostateczności nawet w obliczu dowodów, że lojalność jest nieuzasadniona
 • Trudno mu się bawić i przeżywać radość
 • Źle organizuje czas i nie ustala priorytetów co powoduje, że wciąż ma zaległości
 • Trudno mu nawiązywać bliskie, intymne relacje z kimkolwiek, zwłaszcza płcią odmienną
 • Boi się odrzucenia i porzucenia, a sam odrzuca innych
 • Unika konfliktów, bądź je zaostrza, rzadko je rozwiązuje
 • Boi się niepowodzeń, ale sabotuje własne sukcesy
 • Domaga się natychmiastowego zaspakajania zachcianek
 • Automatycznie poddaje się sytuacji, zamiast rozważyć alternatywne rozwiązania lub inne możliwości wyjścia
 • Czuje strach przed ludźmi, a zwłaszcza przed zwierzchnikami i autorytetami
 • Szuka napięć i kryzysów, a potem skarży się na nie
 • Ustawicznie potrzebuje uznania i afirmacji
 • Przesadnie reaguje na zmiany nad którymi nie ma kontroli

Powyższa lista nie wyczerpuje całkowicie opisu cech DDA/DDD. Zaznaczę raz jeszcze, że są to niektóre cechy DDA/DDD, ale pojawiają się one najczęściej i powtarzają u różnych autorów, zajmujących się tematyką Dorosłych Dzieci Alkoholików.