Autor: Zbyszek

  • KIM SĄ DDA?

    KIM SĄ DDA? Co oznacza skrót DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików? D – DOROSŁE – opisuje osoby metrykalnie dorosłe, pełnoletnie, czyli które ukończyły 18 rok życia. To bardzo ważne, bo wtedy DDA prawnie i realnie mogą wziąć odpowiedzialność za siebie, swoje decyzje, wybory. DDA podejmują decyzje jak ma wyglądać ich dalsze życie, np. mogą zostać lub wyprowadzić się…

  • CECHY DDA/DDD

    Poniżej zamieszczam niektóre cechy DDA/DDD (Dorosłych Dzieci Alkoholików, Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych) nabyte w wyniku wzrastania w rodzinie alkoholowej, dysfunkcyjnej. Nabyty zespół cech jest konsekwencją braku akceptacji ze strony rodziców oraz braku poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego. Destrukcyjnie wpływa to na sposób myślenia DDA o sobie i innych, przeżywane uczucia i odbiór świata zewnętrznego. Dominującym wyznacznikiem oceny siebie…

  • SYNDROM DDA/DDD

          Syndrom DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików), DDD (Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych), to zespół cech nabytych, względnie utrwalonych schematów funkcjonowania (zachowania, przeżywania, reagowania na okoliczności życiowe i zachowania innych osób). Powstaje w dzieciństwie i młodości w wyniku wadliwej socjalizacji, czyli wzrastania w rodzinie dysfunkcjonalnej, np. z problemem alkoholowym. Schematy są destrukcyjne i powodują trudności w kontakcie z samym sobą…